09 خرداد 1402

درباره ما

انجمن اسلامی شهید ادواردوآنیلی دارای دو سایت اصلی است سایت پیش رو سایت نمایشگاهی انجمن است که متشکل از سیرهای نمایشگاهی،عکس نوشته،اینفو گرافی و ...از مجموعه تولیدات این انجمن ودیگر مجموعه های فعال فرهنگی در این عرصه گردآوری شده است که به صورت دانلود واستفاده آزاد برای عموم ویا معرفی سیر های نمایشگاهی وتولیدات مربوطه در سایت قرار گرفته است.

شما علاوه بر استفاده از این تولیدات در فضای مجازی ویا حقیقی می توانید تولیدات خودتان را نیز برای معرفی  یا استفاده عمومی در سایت ما بارگذاری کنید. 

 

 

همچنین انجمن شهید ادواردو آنیلی سایت رهیافته rahyafte.com    http://rahyafteha.ir/  را با موضوع تازه مسلمانان ومبلغین در فضای مجازی اداره می نماید که شما را به دیدن آن دعوت می کنیم.