03 فروردين 1402

تاریخ ارسال: شنبه 25 شهريور 1396 در 01:10
ف

طرح های زیبا برای حجاب اثر فهیمه نیکو منظر

فهیمه نیکومنظر مجموعه آثار جدیدی در مورد حجاب را برای انتشار در اقلام فرهنگی و استفاده عمومی منتشر کرد

فهیمه نیکو منظر از طراحان گرافیک کشور در اقدامی زیبا مجموعه طرح هایی برای فرهنگ سازی و چاپ روی اقلان فرهنگی بصورت عمومی برای دانلود قرار داده است. این عضو انجمن شهید ادواردو آنیلی که طرح های خود را بان شان انجمن شهید ادواردو عرضه داشته معتقد است طرح های فوق میتواند جایگزین طرح های غربی و یا نامفهوم روی اقلام فرهنگی همچون کیف دفتر و دفترچه،‌ تیشرتهای دخترانه، لیوان و… شود

دیگر آثار خانم نیکو منظر را اینجا مشاهده کنید:

دانلود

نظرات ( )