07 فروردين 1402

تاریخ ارسال: شنبه 25 شهريور 1396 در 02:16
ف

آثار طراحی سارا خاتمی فر برای شهید ادواردو آنیلی و شهید کنت لوکا

سارا خاتمی از اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی که مسلط به زبان ایتالیایی نیز هست طراحی های فارسی و ایتالیایی مختلفی را برای شهید ادواردو آنیلی در فضای مجازی منتشر نموده است.

نظرات ( )