03 فروردين 1402

تاریخ ارسال: یکشنبه 30 مهر 1396 در 01:59
ف

راهیان اربعین اثری از متین سادات حسینی نژاد

تصویرسازی های عاشورایی این طرح کودکانه اربعین از سوی یک انتشارات مذهبی جهت فرهنگ سازی در کودکان با موضوع اربعین با تصویر گری خانم متین سادات حسینی نژاد تولید شده است

نظرات ( )