28 شهريور 1400

تاریخ ارسال: پنجشنبه 14 دي 1396 در 13:18
ف

سیر نمایشگاهی آزادیخواهان

این سیر نمایشگاهی مشتمل بر 50 فایل می باشد که به صورت نمونه 12 فایل گذاشته شده است

  

در این سیر مخاطب بر اساس منابع و اسناد ارائه شده است.

تولید کننده: انجمن شهید ادواردو آنیلی ( مهدی)edvardo.com-rahyafte.com 

استفاده بصورت: چاپ لمینت A3 -50*70- بنر و...    به صورت بهترین کیفیت وارزان ترین قیمت  ارائه می شود

حفظ آرم و نشان تولید کننده در اثر فوق الزامی است.

برای دریافت کامل این مجموعه می توانید با شماره تلفن انجمن 09136004714 یا ایمیل انجمنedvardo313@gmail.com تماس حاصل بفرمائید

دانلود

نظرات ( )