07 فروردين 1402

تاریخ ارسال: چهارشنبه 23 آبان 1397 در 00:00
ف

شعری از یزدان تورانی در مورد ادواردو

نظرات ( )

رضا از مشهد

1399/02/29 - 05:07

سلام برمهدی (ادواردو)آنیلی دردود خدا بر تو ای شهید ی از ظلمت شب‌های تاریک رم ایتالیا تا اوج خدا پرواز غریبانه ومظلومانه کردی .مهدی جان باور دارم بزودی پس از ظهور مولایمان امام عدالت گستر ومنتقم خون‌های پاک وبناحق ریخته حضرت امام مهدی صلوات الله علیهم برادران ایمانی آت از سرزمین پارس کشور ها را فتح خواهند کرد و زمانی که وارد ایتالیا شوند با عکسهای بزرگ تو‌در شهر رم همانجا که روزی زیر پلی مردمان شاهد جسم بی جانت بودن رژه خواهند رفت وانتقام تور ا از قاتلین خون اشامصهیونیست آت خواهند گرفت وحق غصب شده تورا تحویل مولایت امام مهدی می کنند مهدی جان وتو‌ان روز را از عرش خدا نظاره می‌کنی .