تاریخ : چهارشنبه 23 آبان 1397 - 00:00
کد خبر : 2903
سرویس خبری : عکس نوشته
 

ادواردو در فردودین 1360با امام خمینی دیدار کرد

ادواردو در فردودین 1360با امام خمینی دیدار کرد