پنج شنبه 11/10/1348 ساعت 03:30
اخبار
برپايي نمايشگاه دراعتكاف

به گزارش روابط عمومي انجمن اسلامي شهيد ادواردو آنيلي ، نمايشگاه " من يك محجبه ام" توليد انجمن اسلامي شهيد ادواردو انيلي در برخي از مساجد اصفهان ، تهران و چند استان كشور جهت استفاده بانوان در برنامه معنوي اعتكاف برپا شد.

برگزاري اين نمايشگاه بوِيژه از سوي دانش آموزان و دانشجويان دختر شركت كننده در مراسم اعتكاف سال ۹۰ با استقبال چشمگيري مواجه گرديد . در برخي از مساجد نيز از نمايشگاه " ولايت فقيه " اين انجمن اسلامي جهت بالا بردن آگاهي و بصيرت آقايان شركت كننده در اين مراسم بهره برداري شد.

لازم به ذكر است كه نمايشگاه " من يك محجبه ام" انجمن اسلامي شهيد ادواردو انيلي در سال ۸۸ تهيه و توليد شده است و شامل ۹۰ فايل تصويري و نوشتاري مي باشد و تا به حال چندين مرتبه در شهرها و دانشگاههاي مختلف كشور به صورت نمايشگاه از آن استفاده گرديده است.