چهارشنبه 20/2/1391 ساعت 04:25
وبلاگ انجمن
شیعیان بحرینی هنوززیرچکمه های عربی اند وشیعیان افغان زیرجکمه هاي پان ایرانیسم

شیعیان بحرینی هنوز زیرچکمه های عربی اند...

وشیعیان افغان زیر فشار حرفها و بی دینی های مسولان ایرانی و افغانی و طلبانی و امریکایی..

شیعه همیشه مظلوم است حتی در ایرانی که ادعای ام القرای جهان اسلام را دارد..

ایرانی که مسولین دولتی اش حتی اگر ادعای مذهبی ترین هم داشته باشند

ایرانی بودن را به شیعه بودن ترجیح میدهتد

این را از اشکهای دخترک شیعه افغان همسایه فهمیدم

و از تیتر روزنامه های دولتی

و از درد دلهای مبلغ خارج از کشور

دیروز بچه هبئتی ها ی محل دختر بچه شیعه افغان را مسخره کردند

دلش که شکست

فهمیدم در کوفه - کوفه شیعیان علی

چه بر سر طفلان مسلم آمد

راستی

کوفیان هم نامه نوشتند که :امام حاضر بیا

بیا که بی تو بسر نمی شود...

این جمله وقتی دلم را می شکند که

احساس می کنم تاریخ تکرار پذیر است.

خدایا وهبم کن

نه ابن ملجم

نه ابن عباس

حتی

از مختار بودن  هم می هراسم

کاش حُر می شدم

کاش حُر می شدیم....