07 فروردين 1402

درباره ادواردو آنیلی(مهدی)

بیشتر

ادواردو آنیلی تنها پسر و وارث میلیاردر مشهور ایتالیایی سناتور جووآنی آنیلی بود. مادر وی یک پرنسس یهودی و پدرش قدرتمندترین مرد آن کشور است. تنها سود دارایی‌های خانواده او ۶۰میلیارد دلار در سال یعنی ۳ برابر درآمد نفتی ایران برآورد شده است. کارخانه ماشین سازی فیات، فراری، ایویکو، لامبورگینی، لانچیا، الفارمئو‌، لادا، چندین کارخانه صنعتی‌، بانکهای خصوصی، شرکتهای طراحی مد و لباس، روزنامه‌های لاستامپا و کوریره دلاسرا و نیز باشگاه فوتبال یونتوس تنها بخشی از دارایی‌های خانواده انیلی است.این خانواده به خانواده سلطنتی ایتالیا مشهوراند‌. خانواده ای که در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان نقش بازی می کنند.